UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quy định giá dịch vụ đối với phương tiện ra- vào bến xe ô tô, tại các bến xe trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *