UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *