Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án “ Chương trình phát triển Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long năm 2020” (chương trình OCOP) . Mục tiêu của dự án là hỗ trợ một số sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia; xây dựng nhãn hiệu OCOP trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *