Chiều  nay, UBND tỉnh Vĩnh Long họp phiên thường kỳ để sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2015. Ông Trần Văn Rón, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *