UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp thường kỳ, sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *