Sáng nay, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2015 đánh giá tình hình kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và  đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015. Ông Trần Văn Rón, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *