UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị , sở – ngành trong tỉnh, triển khai các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *