Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý NN  đối với các khu CN tại địa phương , UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý NN đối với các khu CN  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *