UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Khởi nghiệp năm 2020, với phương châm tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp; Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo trong kinh doanh ; Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *