Sáng nay, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp  với các Sở, ngành để kiểm tra tiến độ chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014.