Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn yêu cầu Sở nông nghiệp phát triển nông thôn chỉ đạo thưc hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch chổi rồng hại nhãn trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *