UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *