Tại tỉnh Vĩnh Long, sáng nay, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 cho các ngành, các địa phương.  Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì phiên họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *