Chiều ngày 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn (2008 – 2018).  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *