UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN tháng 8 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *