UBND tỉnh Vĩnh Long  vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 4 đánh giá tình hình KTXH _ ANQP trong tháng và triển khai thực  hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 . Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *