Ngày 30/3, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế – xã hội , quốc phòng – an ninh trong quí I và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong quí II / 2017.  Ông  Nguyễn Văn Quang  – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *