Nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *