Nhằm đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2017 theo kế hoạch đề ra , UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo các đơn vị , sở – ngành trên địa bàn tỉnh  tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *