Nhằm đảm bảo TTATGT  trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 sắp tới , UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị, ban ngành,  đoàn thể trong tỉnh,  thực hiện một số giải pháp cụ thể  để đảm bảo TT ATGT trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *