Sau thời gian tiến hành các bước bình chọn, lấy ý kiến hội đồng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu hàng năm của tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 29/12, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận 10 sự kiện tiêu biểu nổi bật năm 2017 của tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *