Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân trong  thi công các công trình xây dựng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Sở xây dựng, các chủ đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *