Sáng nay, UBMTTQVN xã Thành Trung, huyện Bình Tân khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã được Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội cấp xã. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *