Sáng nay , đoàn  công tác của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến làm việc với  xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”theo quyết định 17 của UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *