Chiều nay, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuyên dương nữ trưởng ban, Phó trưởng Ban công tác Mặt trận ấp khóm tiêu biểu, giai đoạn 2016- 2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *