Ngày 5/5, UB MTTQ  tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *