Sáng nay, UBMTTQ 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua Bắc sông Hậu hội nghị giao ban công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và tọa đàm về “Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *