Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị cấp huyện được UBMTTQVN  tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm của tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *