Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 12/04, UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt các sư sãi, chức sắc, chức việc, ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer ở các cơ quan ban ngành tỉnh và người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Đến dự buổi họp mặt có ông Bùi Văn Nghiêm, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Dũng, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt ông Bùi Văn Nghiêm ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Khmer trong sự phát triển chung của tỉnh nhà. Ông khẳng định đồng bào dân tộc Khmer là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân, chính vì vậy để góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long thực hiện đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới ông nhấn mạnh: “Các vị sư sãi, chức sắc, chức việc tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23/5/2021″

Ông Bùi Văn Nghiêm, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tinh thần tự lực vươn lên; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng đa dạng và phong phú hơn.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 22.600 người dân tộc Khmer, chiếm 2,21% dân số toàn tỉnh. Trong năm qua, để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiều chính sách đồng bộ và hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đờng bào dân tộc khơ me. Đặc biệt, đến nay toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 9,2%, thấp hơn mức bình quân chung ở ĐBSCL.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *