Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức mặt trận các cấp, sáng nay Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2014. Ông Đỗ Hoàng Huynh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *