UB bầu cử thành phố Vĩnh Long vừa ban hành quyết định công bố danh sách 34 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, khóa 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *