Năm 2020, bằng các nguồn vốn huy động từ ngân sách và xã hội hóa, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư gần 7,4 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp mở rộng 11 trạm cấp nước tập trung trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *