Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học nên ý thức của học sinh về an toàn giao thông được nâng lên. Số vụ vi phạm trật tự giao thông giảm đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *