Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công trình phần việc. Qua đó góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *