Bên cạnh chăm lo, khuyến khích đoàn viên thanh niên học tập, lao động sáng tạo, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long luôn chú trọng vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *