…những ngày qua các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Long đa dạng hoá nhiều hình thức tuyên truyền về công tác bầu cử nhằm giúp các cử tri vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên đi bầu, thực hiện tốt quyền công dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *