Ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long luôn quyết tâm học tập, lao động sáng tạo, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng là lực lượng kế thừa và là chủ nhân tương lai của đất nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *