Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm đã chung sức đòng lòng xây dựng phát triển KT-XH địa phương. Quê hương cố thủ tướng Võ Văn Kiệt hôm nay nổi bật với những gam màu sáng trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *