Khi đất nước bị xâm lược, nhân dân ta phải chịu cảnh bom cày đạn xới, đã có biết bao người vợ, người mẹ không ngại dẹp bỏ niềm riêng, sẵn sàng động viên chồng, con đi theo tiếng gọi của non sông, không ít người còn trực tiếp tham gia làm cách mạng. Đó là những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trong lòng dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *