Theo thống kê của Thư viện tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay hệ thống thư viện trong toàn tỉnh đã phục vụ trên 125.000 lượt người đọc. Trong đó đáng chú ý là có đến gần 99% lượt người đến đọc sách trực tuyến và truy cập thông tin qua hệ thống đọc điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *