Theo Bộ TT & TT, từ 24 giờ ngày hôm nay ngày 15/8, các kênh truyền hình tương tự mặt đất Analog tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ chính thức ngừng phát sóng để chuyển sang sử dụng truyền hình số mặt đất. Analog là phương thức thu sóng truyền hình bằng thiết bị ăng ten. Đây là mốc đánh dấu hoàn thành giai đoạn 1 của lộ trình số hóa truyền hình được Chính phủ phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *