Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019, từ đầu tháng 3 đến nay các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Long Hồ đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân và địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *