Năm 2013, mặc dù nền kinh tế tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác an sinh xã hội của tỉnh vẫn được đảm bảo. Hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công đã được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ vốn sản xuất… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *