Ngày 4/5, học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đón học sinh trở lại trường, các trường học đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *