Tiếp tục phát triển Trường ĐH SPKT Vĩnh Long thành trường ĐH thông minh, hiện đại, là nơi không có ranh giới giữa nhà trường và thực tế. Đó là nội dung đáng chú ý được nêu ra tại ĐH thi đua yêu nước Trường ĐH SPKT Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 được tổ chức chiều 21/5.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *