Hôm nay, đoàn giảng viên, sinh viên của Học viện âm nhạc Phillips Exeter, Hoa Kỳ đã đến giao lưu văn hóa văn nghệ với giảng viên và sinh viên Trường đại học Cửu Long. Cùng tham dự giao lưu còn có giảng viên và sinh viên Trường cao đẳng Tài chính Nam Lào- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *