Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu hợp tác của mỗi bên, chiều nay(8/7), lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và Trường Cao đẳng Vĩnh Long tổ chức chương trình ký kết biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo các bậc trình độ, trao đổi giảng viên, huấn luyện kỹ năng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *