Trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam,  trường cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long có phiên họp thành lập Ban tư vấn chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *