Trên cơ sở sự phát triển của trường, mới đây Bộ LĐTBXH có quyết định nâng cấp từ trường trung cấp lên cao đẳng nghề Vĩnh Long. Đây là vinh dự, cũng là thách thức mà Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên của trường nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *