Tiếp tục đợt kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở cơ sở, chiều nay ông Phan Anh Vũ, phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra tại huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *